Samtycke av media på internet och i tryckt information

LÄS MER

Samtycke av media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt information

Information

Bollnäs förskolor, skolor och fritidshem använder gärna media från verksamheten på sociala medier och i tryckt information. Det är oftast bilder som tas på förskolan, i skolan, fritidshemmet, i klassrummet, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller liknande. Ibland används även andra medieverktyg för att spela in ljud och film.

Läs mer på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00