Förskola för barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt

LÄS MER

Information

Vårdnadshavare kan ansöka om plats i förskola Skollagen 8 kap förskolan, erbjudande av förskola 5 §. Ansökan kan inte göras av de vårdnadshavare som studerar, arbetar, är arbetslös eller föräldraledig.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00