Begäran om entledigande

LÄS MER

Du kan begära dig entledigad från uppdraget som god man eller förvaltare om du inte längre vill vara det.

Använd blanketten ”Begäran om entledigande” samt fyll i bilagan med önskade uppgifter om uppdraget.
Bilagan kommer att överlämnas till den ställföreträdare som tar över uppdraget.

Du kvarstår i ditt uppdrag tills en ersättare finns och Överförmyndaren tagit beslut om byte.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten