Stipendie ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

LÄS MER

Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

Vilka kan söka

Studerande som är folkbokförd (mantalsskriven i Bollnäs kommun och kyrkobokförd i Bollnäs församling) när studierna påbörjas och som är boende på studieorten.
Sökande ska ha påbörjat sina studier senast det år denne fyller 25 år.
Stipendierna för universitets- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier.

Ansökan

Ansökningsblanketten ska senast den 23 februari skickas in till:
Bollnäs kommun, Utbildningskontoret
Maria Borg, 821 80 Bollnäs

 Ansökan ska avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår). Bifoga alltid studieintyg från läroanstalten med ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Maria Borg
maria.borg@bollnas.se
0278-251 88