Stipendieansökan - Arbråfonderna

LÄS MER

Stipendieansökan ur Arbråfonderna

Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med stadgarna i Engströmska Minnestiftelsen och Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond främja ungdoms utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Ansökan
Ansökan skall göras på särskild blankett och vara Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs tillhanda senast den 31/12.

  • Ansökan skall avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår).
  • Till ansökan skall alltid bifogas studieintyg från läroanstalten.
  • Ofullständigt ifylld ansökan löper risk att ej behandlas.

Läs mer på sidan 2 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Ulf Arbinger
0278-413 35