Anmälan tillfälligt boende

LÄS MER

Intresseanmälan för att erbjuda tillfälligt boende för människor på flykt från Ukraina.

Bollnäs kommun kan komma att få frågan från Migrationsverket om att erbjuda tillfälligt boende.
Vi påbörjar därför en inventering för att se vilka boenden som finns tillgängliga inom Bollnäs kommun.
Vi tackar för ditt intresse och kontaktar dig om behov uppstår.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa