Studieförbundsbidrag

LÄS MER

Ansökan om studieförbundsbidrag

Ansökan om bidrag skall göras senast 1 maj varje år på avsedd blankett. Till ansökan skall bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara utformade så att verksamheten inom Bollnäs kommun klart kan urskiljas. Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse.

Läs mer på sidan 2 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Sofie Lindkvist
sofie.lindkvist@bollnas.se
0278-251 37