Projekt-/ internationellt bidrag

LÄS MER

Ansökan om Projekt-/ Internationellt bidrag

Projektbidrag bestämmelser
Ändamål
Förening som planerar att genomföra någon form av projekt och anser sig vara i behov av ett kommunalt stöd har möjlighet att
söka projektbidrag. Som exempel kan nämnas följande:

  • investeringar i anläggningar/lokaler (ny-, till-, ombyggnad eller inredning)
  • investeringar i materiel/teknisk utrustning eller inventarier
  • natur- och fiskevårdande åtgärder
  • idrotts- och kulturella arrangemang
  • försöks- och utvecklingsprojekt mot bestämda målgrupper och/eller geografiska områden
  • lägerverksamhet

Utöver dessa exempel skall bidragsformen vara ett komplement till övriga bidrag och kan i vissa fall utgå utan att speciella
villkor och bestämmelser kan uppfyllas. Bidragsformen ger även kommunstyrelsen möjlighet att på eget initiativ genomföra olika
åtgärder och arrangemang i samarbete med föreningslivet.

Läs mer på sidan 3 och 4 på blanketten