Ledarutbildningsbidrag

LÄS MER

Ansökan om Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår med en summa per utbildningsdag, vilken skall omfatta
minst 6 timmar á 60 minuter. För halvdagskurser eller kvällskurser erhålls bidrag med
halva beloppet under förutsättning att omfattningen är minst 3 timmar á 60 minuter.
Bidrag utgår för kurser anordnade lokalt eller på distrikts-/riksnivå.

Lokala kurser skall vara planerade samt för respektive kurs ledas av för ändamålet
kompetent ledare.

Distrikts- respektive riksomfattande kurser skall vara sanktionerade av respektive
organisation.

För varje genomförd kurs skall kursplan samt deltagarförteckning och/eller kursintyg
upprättas.

Läs mer på sidan 2 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Sofie Lindkvist
sofie.lindkvist@bollnas.se
0278-250 00