Anläggningsbidrag

LÄS MER

Ansökan om anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget avser att täcka del av kostnaden för driften av föreningsägda, eller av förening
förvaltade anläggningar i form av idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan
föreningsanläggning för verksamhet.

Läs mer på sidan 4 på blanketten