Aktivitetsbidrag

LÄS MER

Ansökan om aktivitetsbidrag

Villkor för aktivitetsbidrag
Det kommunala aktivitetsbidraget består av två delar:

  1. Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 min, med minst 3 deltagare + ledare, samt
  2. ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.

Bidrag erhålls för deltagare i åldern f o m. det år man fyller 7 år t.o.m. det år man fyller 25 år. För funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.Redovisning av deltagare skall ske av pojkar respektive flickor i åldersintervallen 7-12, 13-16, 17-20 samt 21-25 år.

Läs mer på sidan 2 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Sofie Lindkvist
sofie.lindkvist@bollnas.se
0278-250 00