Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd

LÄS MER

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen OF
Carina Persson
821 80 Bollnäs