Skylt och ljusanordning

LÄS MER

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278 - 250 00