Attefallsåtgärd

LÄS MER

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av ej bygglovspliktig åtgärd.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278- 250 00