Eldstad och rökkanal

LÄS MER

Obligatoriska bilagor: produktcertifikat, planlösning, fasadritning med tänkt skorsten, typgodkännande, kontrollplan, ce-märkning eller liknande.

Valfria bilagor: eventuella kompletterande upplysningar.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278-250 00