Synpunkter på kretsloppsplan

LÄS MER

Ett förslag till ny kretsloppsplan för Bollnäs kommun finns ute för samråd. Kretsloppsplanen ersätter tidigare avfallsplan och ska stimulera hållbar resurs- och avfallshantering i Bollnäs kommun. Kretsloppsplanen berör kommunens invånare, företag med flera, samt kommunal verksamhet.

Välkommen att lämna dina synpunkter senast den 30 augusti 2020!

Läs mer på www.bollnas.se/kretsloppsplan

 

Kretsloppsplan Bollnäs

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa