Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behov av omsorg under skolstängning

Omsorg erbjuds endast till:

  • Barn och elever där båda vårdnadshavarna deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är arbets-/uppdragsgivaren som bedömer om vårdnadshavare behöver arbeta för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Din arbets-/uppdragsgivare kan komma att bli kontaktad för att intyga ditt behov av omsorg. 
  • Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som bara kan erbjudas i förskolan eller fritidshemmet. 

Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, förskoleklass till årskurs 6, samt äldre barn i grundskolan som har behov av särskilt stöd. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa