Fristående förskola - ägar- och ledningsprövning

LÄS MER

Kommunen är skyldig att utföra en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5 § i skollagen (2010:800) vid ansökan om godkännande att starta verksamhet samt vid tillsyn av godkänd verksamhet. För att kunna genomföra ägar- och ledningsprövningen behöver utbildningskontoret information om vilka som ingår i ägar- och ledningspersonkretsen hos huvudmannen som ansöker. Mer information finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00