Fristående förskola - förändring av verksamhet

LÄS MER

Här ansöker huvudmän för fristående verksamhet om att genomföra  förändringar som påverkar de förutsättningar som ligger till grund för det ursprungliga beslutet om godkännande och rätt till bidrag. Det kan till exempel handla om byte av lokal, ny huvudman eller utökning av det totala antalet barn som godkännande gäller.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00