Schaktning i vägar, gator och allmän mark

LÄS MER

Ansökan om schaktning i vägar, gator och allmän mark.

Ansökan skickas via e-post till tekniska.kontoret@bollnas.se

OBS!
Här kan du ladda hem Anvisningar för schaktning i vägar, gator och allmän mark.

Frågor om e-tjänsten

Gatuenheten
0278-251 12