God man/förvaltare - Intresseanmälan

LÄS MER

Anmäl ditt intresse att åta dig uppdrag enligt föräldrabalken som:
God man/förvaltare
God man för ensamkommande barn

 

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@bollnas.se
0278-250 00