§ 10 - Delrapportering

LÄS MER

§ 10 - Statlig ersättning - Delrapportering - medel

Delredovisningen skickas till diariet.kommunstyrelsekontoret@bollnas.se

Mer information om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Frågor om e-tjänsten

Bollnäs kommun
0278-250 00