Statlig ersättning - Delrapportering

LÄS MER

Statlig ersättning - Delrapportering- § 10 - medel

Delredovisningen skickas till diariet.kommunstyrelsekontoret@bollnas.se

Mer information om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Frågor om e-tjänsten

Flyktingverksamheten
0278-250 00