Statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

LÄS MER

Ansökan 2019 - § 10 - medel
SFS 2010:1122 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Mer information om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Frågor om e-tjänsten

Flyktingverksamheten
0278-250 00