Utbetalning ekonomiskt stöd

LÄS MER

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd
enligt 9 § 2 LSS

Anmärkning, ansökan ska ha inkommit inom 3 månader från sjukdomstillfället

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00