Trygghetstelefon

LÄS MER

Ansökan om Trygghetstelefon
enligt Socialtjänstlagen, SoL

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00