Orosanmälan, Anmälan om missförhållanden

LÄS MER

Anmälan jml 14§ SoL (Socialtjänstlagen)
14 kap 1§ var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Mer information på blanketten

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00