Lämna medborgarförslag

LÄS MER

Du som är folkbokförd i Bollnäs kommun kan lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige (regleras i kommunallagen 5 kap. 23 §).

Som Bollnäsbo får Du på ett påtagligt sätt möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten!

Vad är ett medborgarförslag?
Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde. Det kan till exempel handla om förskola, omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, demokratifrågor eller vissa typer av upprustningar eller skötsel av parkmiljö. Däremot får ett medborgarförslag inte avse myndighetsutövning mot enskild och inte heller sådana frågor som inte ryms inom den kommunala kompetensen.