Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ansökan om Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd

Information
Var noggrann när Du fyller i Din ansökan om ekonomiskt bistånd. Lämnar Du oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden kan Du göra Dig skyldig till bedrägeri, vilket kan komma att polisanmälas. Rådgör med Din socialsekreterare om Du är osäker på vilka uppgifter Du ska lämna.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Individ- och familjeomsorg
0278-251 90