Egen sotning

LÄS MER

Ansökan om egen rengöring (sotning) av förbränningsanläggning med tillhörande rökkanal

Ansökan skickas till:
Kommunalförbundet södra Hälsingland, 821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Kommunalförbundet hälsingland
info@kfhalsinglad.se
0278-540 000