Tömningsuppehåll för slam

LÄS MER

Tömningsuppehåll för slam från enskilda avloppsanläggningar
(enligt § 30 i ”Föreskrifter om hantering av hushållsavfall”)

Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.
Villkor för tömningsuppehåll: bostaden används inte under en sammanhängande tid av minst ett år.

Frågor om e-tjänsten

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
tekniska.kontoret@bollnas.se
0278-250 00