Gräva på kommunens mark

LÄS MER

Grävningstillstånd
Innan grävningsarbetet i allmän plats påbörjas skall sökande ansöka om grävningstillstånd.
Handläggningstiden är normalt 10 arbetsdagar.
Ansökan ska ske på blankett ”Ansökan om att gräva på kommunens mark”

Frågor om e-tjänsten

Teknik- service- och fritidsförvaltningen
tekniska.kontoret@bollnas.se
0278-250 00