Föreningsuppgifter

LÄS MER

Föreningsuppgifter skall årligen, senast den 15 augusti eller snarast efter genomfört årsmöte, inlämnas till kommunstyrelsekontoret.
Uppgifterna skall åtföljas av verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, bokslut och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. Föreningens stadgar skall inlämnas vid nybildande eller då förändringar av dessa har genomförts.

Frågor om e-tjänsten

Sofie Lindkvist
sofie.lindkvist@bollnas.se
0278-250 00